Підрозділи лікарні:

Клініко-діагностична лабораторія

Зображення 3

Кіншова Ніна Олексіївна

Клініко-діагностична лабораторія (КДЛ) Чернігівської міської лікарні № 2 – великий підрозділ лікарні, що виконує широкий спектр клініко-біохімічних, коагулологічних, імунологічних досліджень в плановому і ургентному порядку.

Лабораторія почала свою роботу в складі лікарні в червні 1992 року, зазнала за 20 років дещо структурних змін: крім поліклінічного, стаціонарного, реанімаційного підрозділів, в 1994 році відкрита ургентна лабораторія в приймальному відділенні,  в 2001 році - лабораторія СНІД-центру.

Щорічно лабораторія виконує більше 1 млн. досліджень.

В поліклініці та стаціонарі виконується загальний аналіз крові з 22 показниками на автоматичних гематологічних аналізаторах, біохімічне мікроскопічне дослідження сечі, калу, мокротиння та інших біологічних рідин.

Зображення 1

КДЛ

В біохімічному відділі, що оснащений автоматичним та напівавтоматичними аналізаторами, виконується великий перелік біохімічних досліджень.

 

 

Біохімічні дослідження:

  • білкового обміну:  загальний білок, альбумін, електрофорез білкових фракцій;
  • вуглеводного обміну: глюкоза крові, сечі, тест толерантності до глюкози, глікемічний, глюкодуричні профілі;
  • діагностика дісліпідемій:  холестерин, холестерин-ЛПВЩ, ЛПНЩ;
  • електролітного, мінерального обміну:  натрій, калій, хлориди, кальцій, фосфор, залізо, загальна залізозв’язувача здатність;
  • імунологічні дослідження білків, гострої фази, маркерів гострого інфаркту міокарду (трополін І, міоглобін);
  • дослідження активності ферментів;
  •  коагулологічні дослідження,  в т.ч. по контролю за лікуванням коагулянтами прямої та непрямої дії (активований частково тромбопластиковий час, протромбіновий час, міжнародне нормалізоване співвідношення, кількість функція тромбоцитів). Дослідження виконуються на сучасного рівня апаратурі з використанням реактивів фірми передових технологій, ліцензованих в Україні (Швейцарія, Німеччина, Іспанія, США), спеціалістами високої кваліфікації.
Зображення 14

КДЛ


Завідувач відділенням - Киншова Ніна Олексіївна,

Телефон: (04622) 95-62-19

Старший лаборант - Ткаченко Яна Михайлівна

Телефон: (0462) 660-569

Ординаторська

Телефон: (0462) 660-417